Vizija in vrednote

VIZIJA

Vizija za prihodnost sta kakovost in sprejemljive cene izdelkov.
Le-ta pa se uresničuje s cilji, ki smo si jih zadali:

 • Zadovoljne kupce, partnerje in ne nazadnje tudi zaposlene
 • Zagotoviti kakovost izdelkov
 • Uveljaviti se na domačem in tujem trgu
 • Uvajati procese izboljšav
 • Izpopolnjevati strokovno raven znanjaVREDNOTE

 • Visoka kakovost proizvodov in odličnost poslovanja
 • Konkurenčnost
 • Izobraževanje in usposabljanje
 • Varovanje in spoštovanje okolja
 • Sodelovanje
 • Zadovoljstvo kupcev in zaposlenih

Proizvodni programi

Proizvode sestavljajo dve glavni sestavini produktov in sicer, sestava gotovih aparatov in brizganje posameznih komponent iz plastičnih mas.

Politika kakovosti

Naš glavni motiv je vsekakor kvaliteta in z njo povezano zadovoljstvo kupcev. Zavedamo se, da je skrb za kakovost nujna.

Trajnostni razvoj

Smo sodobno proizvodno podjetje. Svoj razvoj gradimo na povečanju obsega proizvodnje in zahtevnosti proizvodov.