Politika kakovosti

Naš glavni motiv je vsekakor kvaliteta in z njo povezano zadovoljstvo kupcev. Zavedamo se, da je skrb za kakovost nujna, da našim poslovnim partnerjem zagotovimo kvalitetne proizvode. Uvedba sistema kakovosti v vse poslovne procese podjetja je pomenil dvig kakovosti izdelkov, prav tako pa je prinesel tudi pozitivne učinke na delovanje celotnega podjetja. Podjetje je poleg izobraževanja zaposlenih namenilo precej sredstev tudi nabavi nove opreme za izvajanje kontrolne kakovosti.

Proizvodni programi

Proizvode sestavljajo dve glavni sestavini produktov in sicer, sestava gotovih aparatov in brizganje posameznih komponent iz plastičnih mas.

Politika kakovosti

Naš glavni motiv je vsekakor kvaliteta in z njo povezano zadovoljstvo kupcev. Zavedamo se, da je skrb za kakovost nujna.

Trajnostni razvoj

Smo sodobno proizvodno podjetje. Svoj razvoj gradimo na povečanju obsega proizvodnje in zahtevnosti proizvodov.