Predstavitev podjetja

Kovinoplastika Štruclj je manjše podjetje in je bilo ustanovljeno 1982.
V začetku našega delovanja so bili naši prvi proizvodi enostavni proizvodi iz plastičnih mas, katere smo pridelali na enem samem stroju za brizganje. Trdo delo in odrekanja so sčasoma omogočili nakup novih sodobnih računalniško vodenih strojev. Približno 70% realizacije ustvarimo na slovenskem trgu, 30% realizacije pa na trgih drugih držav EU.S svojimi poslovnimi partnerji tesno sodelujemo, kar nam omogoča dostop do novih tehnologij. Dejavnost podjetja je razdeljena na dva sklopa 1. Proizvodnja brizganja izdelkov iz termoplastov ( POM,PC,PMMA, ABS,PC..) poteka na računalniško krmiljenih strojih 2. Montaža izdelkov Smo učinkovito in zanesljivo podjetje v katerem se zavedamo kako pomembna je narava in z njo okolica okoli nas. Zato velik del naše energije in s tem tudi razvoja usmerjamo tako, da naša proizvodnja in način dela ne ogrožata naravnega okolja.

Proizvodni programi

Proizvode sestavljajo dve glavni sestavini produktov in sicer, sestava gotovih aparatov in brizganje posameznih komponent iz plastičnih mas.

Politika kakovosti

Naš glavni motiv je vsekakor kvaliteta in z njo povezano zadovoljstvo kupcev. Zavedamo se, da je skrb za kakovost nujna.

Trajnostni razvoj

Smo sodobno proizvodno podjetje. Svoj razvoj gradimo na povečanju obsega proizvodnje in zahtevnosti proizvodov.